CLAUSTRE

Mestre d’educació física i tutor

Mestra de música i tutora

Mestra tutora

Mestra de pedagogia terapèutica PT

Mestra d’audició i llenguatge AL

Mestra d’anglès

Mestres d’infantil